Főoldal                                                                Társasházkezelés és kisebb szakipari munkák
körültekintően
és  szakszerűen                               

                                                                                                                                                                                                                                                ”Bizalom mindenek felett”

 

Ingatlankezelés

Ügyviteli és szervezési feladatok:

*      A társasházakról szóló törvény és az alapító okirat valamint az SZMSZ szerint a közgyűlés megszervezése, összehívása, levezetése

*      közgyűlési anyagok előkészítése

*      meghívók kiküldése, jegyzőkönyv vezetése, döntések megszavaztatása

*      a közgyűlésen hozott határozatok nyilvántartása és végrehajtása

*       intézkedési eljárás megszavaztatása a nem fizetőkkel szemben

*      intézkedés a nem fizető tulajdonosokkal szemben a törvényben meghatározott kereteken belül

*      felszólítások-írásban

*      fizetési meghagyás kezdeményezése, jelzálog bejegyzés, eseti bírósági ügylet (a peresítés költségét a közösségnek kell megelőlegezni) kezdeményezése a közgyűlési határozat alapján

*      közös költség meghatározása, kezelése, közlése, beszedése és nyilvántartása

*      rendszeres tájékoztatás készítése a közös költség befizetésének alakulásáról

*      helyszíni közös költség beszedés havonta egyszer

*      közgyűlés évente többször, igény szerint - nem csak az éves kötelező

*      iratok megőrzése

*      szerződések kötése

*      Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), házirend javaslatok kidolgozása

*      a társasház közösségének képviselete jogi és hivatalos ügyekben

*      jogi eljárások nyilvántartása

*      felújítási munkák koordinálása

*      jótállási és szavatossági jogok érvényesítése

*      munkavégzések, házirend és tűzvédelmi előírások betartásának, lakások rendeltetésszerű használatának, közmű-fogyasztásmérők ellenőrzése

*      nyilvántartások vezetése

*      a tulajdonosok kiértesítése a fizetendő üzemeltetési, felújítási költségekről a fizetési határidő megjelölésével és a fizetés módjával

*      a bevételekről, kiadásokról pontos, naprakész nyilvántartás vezetése a Számvizsgáló Bizottság tagjainak betekintés biztosításával

*      kapcsolattartás a hatóságokkal, bankkal, közüzemű szolgáltatókkal, bérlőkkel, használókkal

 

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok:

*      az éves költségvetési javaslat és az előző évi beszámoló elkészítése, elfogadtatása

*      a számviteli szabályok szerint évente egyszer költségvetési javaslat készítése, mely tartalmazza:

-           a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat költségnemenként

-           a tervezett üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákat

-           a közös költséghez való hozzájárulás összegét a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban

*      társasház teljes körű könyvvezetése, éves elszámolás, mérleg és beszámoló készítés, mely tartalmazza:

-           a tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként és a közös költség megosztásának a szervezeti-működési szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban, ezen belül az üzemeltetési kiadásokat, valamint a karbantartásokat és a felújításokat az elvégzett munkák részletezésében,

-           a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, ideértve a közösség javára még nem teljesített - lejárt - követelések részletezését és a behajtás érdekében megtett intézkedéseket is,

-           záróegyenleget a pénzkészletek kezelési helye szerint részletezve,

-           a közösség tulajdonát képező vagyontárgyak tárgyieszköz leltárát,

-           a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket, továbbá

-           a közös költségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését - a tulajdonostársak nevének feltüntetésével -, a külön tulajdonban lévő lakások és nem  lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban.

*      hasznosítási javaslat készítése:

-           az épület jellemzői és műszaki adottságai alapján a közös területek, helyiségek, lakások hasznosítási javaslatainak kialakítása

-           a hasznosítási javaslatok pénzügyi elemzése, terve készítése

*      a társasház pénzeszközeinek kezelése, pontos nyilvántartása – házipénztár, üzemeltetési számla, felújítási számla

*      számlák kifizetése

*      épületbiztosítási ügyintézés

*      Társasház pénzügyi és számviteli nyilvántartása, adónyilvántartása és adózása, elszámolása és adóbevallása az érvényben lévő jogszabályok szerint

 

Épületfenntartási, üzemeltetési feladatok:

*      minden szükséges intézkedést megteszünk az épület fenntartásának biztosítása érdekében

*      épület állagának folyamatos figyelemmel kísérése

*      üzemeltetési feladatok folyamatos ellátása, karbantartási munkák számbavétele, bonyolítása

*      a közösség döntése, közgyűlési határozat alapján felújítási munkák bonyolítása

*      munkák megrendelése

*      szerződéskötések (alvállalkozói, szolgáltatói, munkáltatói)

*      szolgáltatók tevékenységének ellenőrzése

*      árajánlat beszerzése, bekérése, azok elemzése és közgyűlés elé terjesztése

*      javítások műszaki ellenőrzésének megszervezése

*      kapcsolattartás a hatóságokkal, bankkal, közüzemű szolgáltatókkal, bérlőkkel

*      Előzetes felújítási- és karbantartási tervezet készítése

*      Vállalkozásba adott felújítási, karbantartási munka lebonyolítása, műszaki ellenőrzése, átvétele

*      Azonnali hibaelhárítás mindazon esetekben, ahol annak elmaradása balesetet okozhat, vagy életet veszélyeztethet

*      Elemi csapás (tűz-, víz-, viharkárok), nagyobb elemi károk előfordulása esetén karbantartási ügyeleti riadólánc megszervezése, a sürgős helyreállítási munkák, illetve óvintézkedések megkezdése, végzése, szükség szerint együttműködve más elhárító szervekkel és egyéb szolgáltató vállalatokkal

 

Takarítás

Takarítást több ütemben végzünk, minden Társasháznál egyedi megállapodás szerint és az ingatlan jellege, típusa és a lakói igényeknek megfelelően látjuk el az általános takarítási feladatokat. Lakói igényeknek megfelelően a takarítás díja más-és más.

 

Általános takarítási feladatok:

*      az épülethez tartozó közterület, járda felsöprése, hulladék összeszedése

*      lépcsőház, pihenők, alagsor felseprése, lemosása, felvonófülkék tisztántartása

*      hamutartók ürítése, szükség szerint portalanítás, ablakpucolás

*      az épülethez tartozó kukaedények közvetlen környezetének takarítása

*      az épülethez tartozó kisebb kukaedények meghatározott időszakonként, szükség szerinti kimosása, fertőtlenítése

*      udvar feltakarítása, fűnyírás és idény szerint sövények, fák metszése

*      pince, padlás tisztítása

*      tavasszal és ősszel nagytakarítás során, illetve indokolt esetben gyakrabban a lépcsőházi korlátok portalanítása, a lépcsőházi ajtók üvegfelületeinek tisztítása és ablakok lemosása

*      télen hóeltakarítás, síkosságmentesség és a tárolóedények megközelítési útvonalának járhatóvá tétele, csúszásmentesítése

*      korlátok, beépített szekrények, mérőszekrények, lépcsőházi nyílászárók tisztítása

*      üvegfelületek portalanítása

*      közös helyiségek takarítása

*      a mindenkori időjárási viszonyokra figyelemmel a baleset veszély elhárítása, megelőzése

*      a lakók által jelzett helyeken a lépcsőházi világítás meghibásodása esetén égő cseréje

 

 A takarításhoz szükséges takarítószer, eszköz, védőeszköz, síkosságmentesítéshez szükséges szóróanyag költségei a társasházat terheli.

 

Szakipari munkák:

*      üvegezés

*      lakatos munkák – hegesztés, zárcsere, egyéb

*      villanyszerelési munkák

*      Lépcsőházfestés, közös helyiségek tisztasági festése

*      hideg-, melegburkolás

*      vízvezeték szerelés

 

Emellett széleskörű szakmai kapcsolatkörrel rendelkezünk, így rövid időn belül biztosítani, illetve ajánlani tudunk minden jellegű szakipari hibák elhárítására és javítására kiváló, megbízható szakembereket a kivitelezésre, akik munkájukra teljes garanciát vállalnak, és több éve dolgozunk együtt velük. A Domus Central Kft. teljes bizalmát élvezik ezek a vállalkozók. Természetesen a mi általunk ajánlott vállalkozók, ha a Társasháznál nem válnak be, vagy fenntartás alakulna ki a lakókban, akkor lehetőség van más vállalkozókat keresni a munkák elvégzésére.